EEN BOEK UITGEVEN BIJ ELK BOOKS

Uit eigen ervaring weten we dat het uitgeven van je eigen boek een onbeschrijfelijk sensatie is. Je kijkt nooit meer hetzelfde naar je eigen boekenkast. Elk nieuw boek vraagt om een afgestemde aanpak. Wil jij je boek laten maken of uitgeven door Elk Books? Dan starten we vormloos. Vanuit die plek duiken we de creatie in en ontstaat er vorm. Neem contact op om te onderzoeken of wij bij jou en jouw boek passen. 

  • We gaan alleen aan de slag met een boekproject wanneer we een sprongetje maken van geluk.
  • We bewegen vanuit vreugde in plaats van alsmaar moeten.
  • We bevinden ons ergens tussen uitgeven in eigen beheer en de traditionele uitgeverij. 
  • Je blijft eigenaar van je eigen creatie. Dus geen langdurige contracten. Wel heldere afspraken.
  • Je wilt en kunt (financieel) investeren in je boek en draagt je eigen creatie. 
  • Je kunt zowel ons enthousiasme ontvangen als een flinke dreun. 
  • De creatie staat centraal. Hieraan zijn we samen dienstbaar.
  • Een bestseller uitgeven is geen doel op zich. De ware betekenis van een boek schuilt vaak in een onverwachte hoek. 

Meer voor de maker

Schrijven is een uiting van scheppende kunst. Dat zet de auteur op de stoel van creator. Zijn of haar boek is een authentieke creatie en daaraan zijn alle betrokkenen dienstbaar, zo ook de creator zelf. Als uitgever en boekmaker faciliteren we schrijvers en zijn we spaceholders van de creatie. Daarnaast willen we de creator eerlijk belonen voor zijn of haar creatie en stellen ons daarom op als pioniers om dit doel te realiseren. 

Traditionele uitgeefconstructies zijn volstrekt logisch maar minder van deze tijd. De uitgever investeert geld en middelen in het maken, publiceren en verkopen van een boek en draagt hierbij de risico's. De auteur ontvangt een klein percentage royalties van de opbrengst. Gevolg is dat de creator, het behalve met de kruimels moet doen, ook uit zijn of haar eigenaarschap wordt gehaald. Dat kan anders dachten wij! 

 

Foto: De Groningse auteur Herman Annema heeft voor het eerst zijn roman Jacht op de zwaartekracht in handen.

 

In 't Land van Elk belonen we auteurs voor hun creatie. Oftewel, het hoogste percentage van de opbrengst gaat naar de creator. De keerzijde is dat de schrijver zelf de grootste financiële investering doet en zelf verantwoordelijkheid draagt voor de risico's en de verkoop. Als uitgever ondersteunen we uiteraard bij ieder onderdeel van het proces. De bright side van deze keerzijde is dat de auteur sneller zijn of haar investering terugverdient en financiële middelen verzameld om een volgende stap te kunnen zetten, bijvoorbeeld om een tweede druk te financieren of een tweede boek te schrijven. Daarnaast blijft de auteur auteursrechthebbende en eigenaar van zijn of haar eigen boekcreatie waardoor deze zelf de touwtjes in handen heeft. Zowel in het creatieve proces als financieel. Zo blijft de signatuur van de schrijver behouden en dat is voelbaar voor de lezer. 

We bieden het boek - bij voorkeur - exclusief aan op ons platform waardoor we de standaard boekhandelskorting van 42% in eigen zak houden. Elk Books heeft een eigen opslaglocatie en verzendhuis voor onze boeken. We werken hierbij samen met The Bridging Company, een sociaal-maatschappelijk betrokken partij die als visie heeft: waar een wil is zoeken we samen een weg. Met de toegevoegde praktische creativiteit van The Bridging Company kunnen we het verzenden van een boek persoonlijker, belevingsvoller en bezielder maken.